content
Vorige

Archieven van het Gemeentelijk Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam (DWL)

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archieven van het Gemeentelijk Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam (DWL)
 • Nummer:
  633
 • Datering:
  1874-1992
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  1. De archiefstukken met de nummers 204, 217 en 218 voor zover jonger dan 75 jaar zijn ter inzage met toestemming van de gemeentearchivaris
  2. Het archiefstuk met het nummer 64 is tot 1 januari 2025 ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar
  3. De archiefstukken met de nummers 76-94 zijn ter inzage na schriftelijke toestemming van de archiefeigenaar
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat onder meer verslagen van directie- en stafvergaderingen, jaarstukken, veel financiële stukken, correspondentie, rapporten over typhus (1909-1918), grafieken van de waterstand in de Nieuwe Maas, stukken betreffende leveringsvoorwaarden, waterleidingen en grondwerken en bruggen, gebouwen, machines, waterboten, rapporten, luchtbescherming (1939-1941), personeel, Tweede Wereldoorlog, ontwikkeling Biesbosch, Berenplaat, jubilea, Commissie Drinkwatervoorziening Rotterdam, Medezeggenschapscommissie, reorganisaties, levering drinkwater aan de "Tien Gemeenten", Westlandse Drinkwaterleiding Maatschappij en Drinkwatervoorziening Scheepvaart, verslagen van coordinatievergaderingen met de wethouder Bedrijven en ook stukken betreffende Twinning PDAM-Bandung/DWL-Rotterdam en de Desti-waterfabriek Botlek.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: