content
Vorige

Archieven van de Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde

 

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archieven van de Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
 • Nummer:
  639
 • Datering:
  1887-1964
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Dearchieven bevatten stukken van de gereformeerde kerk te IJsselmonde en te IJsselmonde-West, als mede van Oost. Het betreft onder meer notulen van smalle en brede kerkeraadsvergaderingen, lidmaatschapsregisters, notulen van de Commissie van Beheer, financiële stukken, attestaties, stukken van de meisjesvereniging Mirjam en de mannnenvereniging (J.Calvijn) dr.A.Kuyper, vrouwenvereniging Belijden en Leven, notulen van diakonievergaderingen, stukken van diakonale bejaardenzaken op de linker Maasoever, stukken betreffende de Vrijmaking, jaarboekjes en het blad De Heraut, alls ook foto's van onder meer predikanten.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: