content
Vorige

Archief van stichting De Koepel; koepelorganisatie voor Rotterdamse opvoedingsinstellingen en kindertehuizen

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van stichting De Koepel; koepelorganisatie voor Rotterdamse opvoedingsinstellingen en kindertehuizen
 • Nummer:
  685
 • Datering:
  1945-1979
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken met de nummers 3-14, 32-44, 47-50, 53-60, 62-63, 68-69, 71-79, 81-107, 117, 124-127 zijn voor zover jonger dan 50 jaar ter inzage na het ondertekenen van een verklaring over het gebruik van de verkregen gegevens.
 • Beschrijving:
  Het archief bevat onder meer veel correspondentie en notulen van vergaderingen van de directie en diverse werkgroepen, zoals: Groep Voogdij, de opleiding, Ontspanning, Tehuizen Werkende Jeugd, Internaten, Extern Werk en Debielenzorg; beleidsstukken; jaarverslagen; statuten; financiële stukken; stukken betreffende personeelszaken; sollicitaties en opleidingsstukken; stukken betreffende de Stichting Raad voor het Maatschappelijk Werk; kinderdagverblijven en stukken betreffende het tijdschrift 'De Koepel', met jaargangen.


 • Trefwoorden: