content
Vorige

Archief van de Rotterdamse Middenstandsvereniging "Handel en Nijverheid"

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van de Rotterdamse Middenstandsvereniging "Handel en Nijverheid"
 • Nummer:
  686
 • Datering:
  1902-1978
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage.
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat onder andere statuten, jaarstukken, notulen, correspondentie, financiële stukken, adviesrapporten, betalingsvorderingen en rechterlijke bevelen tot betaling, stukken betreffende het ledenbestand, contributie, notulen en correspondentie van de Besturenraad van de Rotterdamse Middenstand en veel stukken ter kennisname ontvangen, zoals: nota's, rapporten, verslagen van vergaderingen en nationale congressen van de middenstandsbond, tijdschriften (waaronder het weekblad voor de middenstand: Handel en Nijverheid), artikelen, informatieboekjes, verslagen van de werkzaamheden van de middenstand, jaarverslagen van derden en documentatie.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: