content
Vorige

Archief van de Gereformeerde Jeugdraad Rotterdam, later Rotterdams Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van de Gereformeerde Jeugdraad Rotterdam, later Rotterdams Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk
 • Nummer:
  706
 • Datering:
  1925-1986
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat onder meer correspondentie, statuten, jaarverslagen, notulen van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jeugdraadvergaderingen, werkschema's en maandverslagen, kadercursussen, stukken betreffende vrijwilligerswerk voor jeugd en jongeren, de functiegroep Overheid en Welzijn, het centrum Gereformeerd Jeugdwerk,
  Landdagen op het terrein aan de Enk (Vreewijk), het Jeugdappél, de commissie kampwerk, maandbladen (waaronder: Luk-raak, Positief, Suggestief), circulaires en financiële stukken.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: