content
Vorige

Archief van de stichting Maaswerk

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van de stichting Maaswerk
 • Nummer:
  765
 • Datering:
  1982-1996
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat onder meer stukken betreffende de oprichting, oprichtingsakten, statuten, stukken betreffende de Kamer van koophandel, correspondentie, notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, vergaderstukken, beleidsstukken, nota's, adviesrapporten, stukken betreffende het teamleidersoverleggen (TLO), driepartijenoverleg Welzijnszaken (DPO), Vereniging voor club- en buurthuiswerk Rotterdam (VCR), werkgeversinstituut sociaal cultureel werk decentralisatiestedelijke budgetten, herplaatsing van personeelsleden in diverse deelgemeenten Rotterdam en overdrachtsdocumenten.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: