content
Vorige

Archief van Huibert Victor Quispel (1906-1995), marinier en directeur

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van Huibert Victor Quispel (1906-1995), marinier en directeur
 • Nummer:
  853
 • Datering:
  1906-1997
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Archiefstukken jonger dan 25 jaar zijn ter inzage na het ondertekenen van een verklaring over het gebruik van de verkregen gegevens
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat onder meer stukken betreffende zijn werk in Nederlands Indië: luitenant bij de Koninklijke Marine en hoofd Voorlichting bij de regering; stukken betreffende het Netherlands Indies Government Information Service; de verrichtingen van de Koninklijke Marine (in Nederlands Indië) gedurende de Tweede Wereldoorlog; stukken betreffende zijn werkzaamheden als directeur van het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart te Rotterdam; correspondentie; schoolrapporten; financiële stukken; stukken betreffende zijn bezigheden na zijn pensionering; diverse bedrijfsjaarverslagen en tijdschriften; persoonlijke brieven; correspondentie van zijn zoons Huibert en Ewout; stukken betreffende zijn overlijden; foto's en krantenartikelen.
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Verantwoordingen:
  1997