content
Vorige

Archief van de Stichting Opleidingsschool Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam (KVV Rotterdam)

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van de Stichting Opleidingsschool Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam (KVV Rotterdam)
 • Nummer:
  921
 • Datering:
  1976-1994
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken met de nummers 135, 186, 207, 225, 226, 237, 264 en 289 jonger dan 50 jaar zijn ter inzage na het ondertekenen van een verklaring over het gebruik van de verkregen gegevens
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat onder meer correspondentie; notulen van docentenvergaderingen, bestuursvergaderingen, beleidsteam, managementoverleg en stafoverleg; reglementen, nota's en jaarverslagen; leerlinggegevens, lesroosters, leerplannen, studieboeken, toetsingsstukken, cijferlijsten, overgangsexamens, eindexamens en eindexamenuitslagen; personeelsgegevens, personeelsplannen; stukken betreffende het beleidsteam, Cosi (commissie Overleg School Instellingen), raad van toezicht en de adviescommissie inhoudelijke zaken; stukken betreffende de stuurgroep verpleeghuizen, adviescommissie opleiding ziekenverzorging, vakgroepen psychologie, voedingsleer, revalidatie en verpleegkundige; opleidingswerkplannen, nascholing, studiebegeleiding; diverse werkgroepen; financiële stukken; foto's.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: