content
Vorige

Archief van De Wieken, Stichting tot Oprichting en Exploitatie van Woongebouwen voor Bejaarden

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van De Wieken, Stichting tot Oprichting en Exploitatie van Woongebouwen voor Bejaarden
 • Nummer:
  982
 • Datering:
  1970-2000
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken jonger dan 25 jaar inzake vergaderverslagen van bestuur, commissies en dagelijks bestuur zijn ter inzage na ondertekening van een verklaring over het gebruik van de verkregen gegevens
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat onder meer vergaderstukken van bestuursvergaderingen, bestuursverslagen, statuten, reglementen, arbeidsovereenkomsten, huurcontracten, begrotingen en jaarverslagen; stukken betreffende de commissie beheer, correspondentie, financiële stukken, het zorgconcept, brochures en nota's; stukken betreffende de vestigingen Prinsenwiek, Oosterwiek, Klapwiek en Molenwiek, zoals: aanvragen, bouwtekeningen, opening open dagen en foto's.
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Verantwoordingen:
  Auteur(s): J.J. van Brenkelen (2000)