content
Vorige

Kaart behorende bij de Acte van Overeenkomst tusschen de Gemeente Rotterdam en Pakhuismeesteren in dato 31 julij 1865.