content
Vorige

Het pad naar werk ... niet geplaveid, wel schoongeveegd! : onderzoek naar de praktijk van re-integratie in het kader van de Wet werk en bijstand (thans Participatiewet)

 

 • Documentsoort:
  Publicatie
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Vervaardiger:
 • Trefwoorden:
 • Taal:
  Nederlands
 • Plaats van uitgave:
  Rotterdam
 • Uitgever:
 • Jaar van uitgave:
  5/2015 (Exact)
 • Aantekeningen:
  In zijn onderzoek heeft de ombudsman de gang van zaken bij re-integratie doorgelicht en knelpunten in kaart gebracht. Veel klachten en meldingen blijken verband te houden met het gebrek aan maatwerk tijdens de re-integratie. De ombudsman concludeert dat de gemeente uitkeringsgerechtigden meer zou kunnen bieden op het gebied van continuïteit in de dienstverlening, maatwerk bij re-integratie en heldere informatieverstrekking. Ook op het gebied van bejegening en waarborg van goede arbeidsomstandigheden is verbetering mogelijk.


 • Auteursrechterlijk beschermd:
  Nee
 • Raadpleegbeperking:
  Nee

 • Nummer exemplaar (digitaal bestand):
  3038_1178