content
Vorige

ED 3 : eisen duurzaam digitaal depot ; toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie