content
Vorige

Pertinente Afbeeldinge, en omstandig Verhaal van Dirk Klaasz. Bakker, oud tusschen de 32 à 33 Jaren, geboren tot Stolwijk, dewelke met een noyt gehoorde Slaap is bevangen.