content
Vorige

Advijs over de verhandeling over de oorzaken van het verval des Nederlandschen handels, en de middelen tot herstel of uitbreiding van dezelve