content
Vorige

Handboek voor den ambtenaar van den burgerlijken stand : bewerkt volgens net Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, met aanwijzing van de onderscheidene wetten, besluiten, dicisiën, enz. welke daarmee in verband staan : benevens van formulieren tot de inschrijving der akten