content
Vorige

Statistiek van het gewoon en uitgebreid lager onderwijs : waarin tevens opgenomen zijn gegevens betreffende de naleving der leerplichtwet en de opleiding en examens voor onderwijzer