content
Vorige

Achttiende algemeene vergadering : jaarverslag over 1924 : beraadslaging over het onderwerp: maatschappelijke zorg voor psychisch invalieden : causerie over Drentsche armenhuizen en armenwerkhuizen : causerie over de wordingsgeschiedenis der rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen : causerie over tewerkstelling van gevangenen in de open lucht