content
Vorige

Verkleinde Copie (1/8) van Kaart No. 2095 | van het Rijks Archief te 's Gravenhage. Kaart van de eilanden Blankenburg | en Ruigeplaat vervaardigd door | Floris Jacobz, in October 1612, Verkleinde (1/2) Kopie van kaart No 1053 van den | Inventaris der kaartenverzameling van het | Rijksarchief te 's Gravenhage vervaardigd in | 't jaar 1648 door Cornelis Lenaerts Koutter, Verkleinde Copie (1/4) van Kaart No. 2096 | van het Rijks Archief te 's Gravenhage | Voorstellende de binnengedijkte landen | en gorzen van Rozenburg. | Vervaardigd in 1613 door J.C. Koutter


 • Nummer:
  4001_VI-7
 • Documentsoort:
  Kartografisch document
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Vervaardiger:
 • Beschrijving:
  Verkleinde kopieën van kaarten van de Brielse Maas, Rozenburg en Blankenburg
 • Datering:
  1612-1648
 • Trefwoorden:
 • Auteursrechthouders:
  Vrij van auteursrechten
 • Raadpleegbeperking:
  Nee
 • Nummer:
  Definitief nummer VI 7

 • Afmeting:
  Hoogte: 16.5 cm (kaart Maasmonding)
  Breedte: 31.5 cm (kaart Maasmonding)
 • Zwart/wit of Kleur:
  Kleur


 • Verschijningsvorm:
  CD 220 • Aantekeningen:
  Brielse Maas
  Rozenburg
  Blankenburg
  uit: De geschiedenis en beschrijving der Merwedetakken beneden Dordrecht door J. van Heurn. Rotterdam, 1893 (Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap)
  Opschriften: PL V; PL VI en PL VII
  Brielse Maas: verkleinde kopie (1/2) van kaart no.1055 kaartenverzameling Rijksarchief 's-Gravenhage
  Blankenburg: verkleinde kopie (1/4) van kaart no. 2095 kaartenverzameling Rijksarchief 's-Gravenhage
  Rozenburg: verkleinde kopie (1/4) van kaart no. 2096 kaartenverzameling Rijksarchief 's-Gravenhage