content
Vorige

Aan zijne Majesteit den koning der Nederlanden : de ondergetekenden, allen eigenaren van koornwijn-branderijen, mouterijen en mout-molens in de provincie Zuid-Holland, wenden zich met eerbiedig vertrouwen to uwe Majesteit ...