content
Vorige

Afteekening van het Derde Huis van de West-Indische Maatschappij, staande aan de Noordzijde van het Haringvliet, ten Oosten, welke door de Heer Johannes Retter, Commis en Cassier van de zelve Maatschappij bewoond werd, in Ao. 1807.