content
Vorige

Een ijzeren kraan op het Willemsplein.


 • Nummer:
  4080_RI-413
 • Documentsoort:
  Tekening of prent
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Vervaardiger:
 • Beschrijving:
  Een ijzeren kraan op het Willemsplein.
 • Datering:
  1/1/1858-31/12/1862
 • Trefwoorden:
 • Auteursrechthouders:
  Vrij van auteursrechten
 • Raadpleegbeperking:
  Nee
 • Nummer:
  Definitief nummer RI 413

 • Verschijningsvorm:
  CD 121-65 • Aantekeningen:
  Uit de Rotterdamsche Courant. No. 9. Vrijdag 10 Januarij 1862: ''Gemeenteraad van Rotterdam. Zitting van Donderdag 9 Januarij. [uittreksel] De Kraan aan het Willemsplein is in goede orde opgeleverd en heeft de proef van het ligten van 30,000 Ned. [ponden] zeer goed wederstaan, —reeds onderscheidene malen is dit werktuig door den handel voor zware stukken gebezigd, en daarbij is de doelmatigheid daarvan gebleken. —Binnen kort zal aan uwe beoordeeling eene verordening op het gebruik daarvan en een tarief worden voorgedragen''.