content
Vorige

Memorie en Beschrijvine vant Dorp Overschie en Hogenban mitsgaders de Poorterije van Delft en Rotterdam te Overschie, Benevens / sijn Hooge en Lage Jurisdictie