content
Vorige

Volgens deze kaart is de Royinge van de | binne Rotte gearresteert voor een gedeelte by | Resolutie van de vroedschap in dato den 19 Maart | 1714

 • Nummer:
  4001_2006-1021
 • Documentsoort:
  Kartografisch document
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Beschrijving:
  Plattegrond van de Binnenrotte, waarop door de vroedschap vastegestelde achterrooilijnen staan aangegeven
 • Datering:
  19/3/1714
 • Trefwoorden:
 • Auteursrechthouders:
  Vrij van auteursrechten
 • Raadpleegbeperking:
  Nee
 • Nummer:
  Definitief nummer 2006-1021

 • Afmeting:
  Hoogte: 21 cm (geplakt)
  Breedte: 288 cm (opgerold)

 • Schaalaanduiding:
  circa 1:175
 • Aantekeningen:
  met vermelding van de eigenaars / bewoners van de panden die aan de Binnenrotte zijn gelegen
  toelichting: 'De verven van van verscheyde kleuren op deze Caart te zien wijsen aan de gronden | van de huysen, en insonderheid de agtergevelen van de huysen, soodanig als die | jegenwoordig zijn staande langs de zuydwest kant van de binne Rotte. | het wit op verscheyde plaatsen buyten gelegen tussen de kleuren ofte agtergevelen en[de] het water van de Rotte verbeeld de groote van de uytsteeken, mon- | huysjes, ofte open plaatsen by eenige Eygenaars daar en boven beseten