content
Vorige

d' Prinsche kerk - en Boterhal, op d' Nieuwe Markt te Rotterdam gedaan. 1790. N. 23