content
Vorige

Grond caerte van 't Prinsse Logement nog niet Perfect afgezet door Commissy van Mijn Heeren Burgemeesters, | den 20 Maart ao. 1589 Simon Dammasz. Landmeter