content
Vorige

Afteekening van het Raadhuis der Stad Rotterdam, aan desselfs Oostzijde, uitmakende de geheele Westzijde van de Gasthuissteeg.