content
Vorige

Afbeelding van den Brand in de Mouterij op de Niewehaven te Rotterdam, voo rgevallen op Vrijdag den 7den December 1792.