content
Vorige

Werkelijk langsprofil van den waterspiegel der rivier de Lek en de Nieuwe Maas, op het oogenblik van hoogwater te Brielle, Voorstelling van de voortschryding der vloedgolf in de rivier de Nieuwe Maas en de Lek, Verhanglyn der beneden rivier, by de middelbare ebbestanden over 1854, 1855 en 1856, Werkelijk langsprofil van den waterspiegel der rivier de Lek en de Nieuwe Maas, op het oogenblik van laagwater te Brielle


 • Nummer:
  4001_RI-90E
 • Documentsoort:
  Kartografisch document
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Beschrijving:
  Tekening van het langsprofiel van de waterspiegel van de de rivieren Lek en Nieuwe Maas op met moment van hoogwater en laagwater te Brielle; voorstelling van de voorschrijding van de vloedgolf in Nieuwe Nieuwe Maas en de Lek en de verhanglijn van de benedenrivier bij gemiddelde ebstanden over 1854, 1855 en 1856
 • Datering:
  1854
 • Trefwoorden:
 • Auteursrechthouders:
  Vrij van auteursrechten
 • Raadpleegbeperking:
  Nee
 • Nummer:
  Definitief nummer RI 90E

 • Verschijningsvorm:
  Fotonegatief 3094


 • Afmeting:
  Hoogte: 30.5 cm
  Breedte: 50 cm


 • Verschijningsvorm:
  CD 220

 • Schaalaanduiding:
  1:200000
 • Aantekeningen:
  behoort bij het rapport van de Raad van den Waterstaat bij besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 5 november 1857, no 125, 3e afdeeling, belast met het onderzoek van de plannen die ontworpen zijn tot verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee. H.F. Fijnje (voorzitter), P. Caland (secretaris).