content
Vorige

Het is Burgemeester en Wethouders van Rotterdam een voorrecht te mogen verklaren. Dat .... .... jaren met ijver en trouw de gemeente heeft gediend. Als blijk van hun waardering voor deze langdurige plichtsvervulling stellen zij het op prijs deze oorkonde uittereiken.

 • Nummer:
  4080_1971-1275
 • Documentsoort:
  Tekening of prent
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Beschrijving:
  Oorkonde behorende bij ... Jarig Gemeente dienst.
  Links afbeelding stadhuistoren tussen bladeren en palmen, midden boven wapen van Rotterdam met leeuwen, rechts boven tekst: Het is eervol en vorstelijk zij beste krachten te wijden aan het algemeen belang, Erasmus.
 • Beschreven persoon / organisatie:
 • Trefwoorden:
 • Auteursrechthouders:
  Onbekend
 • Raadpleegbeperking:
  Nee
 • Nummer:
  Definitief nummer 1971-1275

 • Verschijningsvorm:
  CD 154-56


 • Afmeting:
  Hoogte: 47.5 cm
  Breedte: 63 cm
 • Zwart/wit of Kleur:
  Kleur