content
Vorige

Een Eer voor Rotterdam ? De kortste verbinding tussehen het Noorden en het Centrum onzer stad. (Pannekoekstraten en Halvemaansteeg.)