content
Vorige

Afbeelding van de Buite-Rivier- of Maaz-Vis-Markt, zo als dezelfve zich voordeed in 't begin van Ao 1805, doch gepreviligeerd ten jaare