content
Vorige

"Overblyfsels van het Slot Spangen, zoo als het was op den 24 Nov: 1743." "aen de zuydoost zyde."