content
Vorige

Gezigt, voorstellende den eersten wedstrijd der Koninklijke Nederlandse Yacht-club op de rivier de Maas te Rotterdam, op den 10 junij 1846.