content
Vorige

Gezigt, voorstellende de eerste wedstrijd der Koninklijke Nederlandsche Yacht-club op de rivier de Maas te Rotterdam op den 10 junij 1846.