content
Vorige

SCHETSKAART | van den | STOOMHOUTZAAGMOLEN | met Kantoor, Knechtswoningen, Loodsen, Terreinen en Water, mitsgaders HEERENHUIS met Tuin en Erven, | staande en gelegen aan de Oostmaaslaan [...]