content
Vorige

Het Admiraliteits Jagt van Heeren Raden ter Admiraliteit op de Maas, met uitvoerige teekening van den gebeeldhouwden Spiegel