content
Vorige

Rotterdam en omstreken


 • Nummer:
  4001_XXX-2-02
 • Documentsoort:
  Kartografisch document
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Vervaardiger:
 • Beschrijving:
  Rotterdam en omstreken
 • Datering:
  1578
 • Trefwoorden:
 • Auteursrechthouders:
  Vrij van auteursrechten
 • Raadpleegbeperking:
  Nee
 • Nummer:
  Definitief nummer XXX 2.02

 • Verschijningsvorm:
  Fotonegatief E 1331


 • Verschijningsvorm:
  CD 219


 • Afmeting:
  Breedte: 25 cm
  Hoogte: 45 cm
 • Zwart/wit of Kleur:
  Kleur

 • Aantekeningen:
  vervaardigd in verband met een proces van de staden Dordrecht, Haarlem en Gouda tegen de stad Delft, in verband met het plan van Delft een verlaat te plaatsen in de Leidse Dam.
  zie mevr. Donkersloot-De Vrij, Topografische kaarten van Nederland vóór 1750, nr. 683; S.J. Fockema Andreae en B. van 't Hoff 1947, p. 33.
  2223 C 1
  titel Carte descriptie locael van 't meerdeel van Hollandt ...
  inhoud Kaart van een groot deel van Noord-Holland (bezuiden Noordzeekanaal), Zuid-Holland en Utrecht, waarbij de nadruk wordt gelegd op Delfland, Schieland, Rijnland, Kennemerland met hun dijken, sluizen, binnenwateren, wegen, steden en dorpen, 1 oktober 1578.
  literatuur Hesselink-Duursma (1996). Donkersloot (1981) p. 135 nr. 683. Koeman (1983) p. 91-92 (er bevindt zich géén ander ex. elders!). Catalogus van kaarten, betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland tussen Maas & Y (tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1921).
  auteur(s) Johan Liefrinck
  afmeting 116 x 119 (kaart: 116 x 114)
  techniek ms. (gekleurd)
  schaal ca. 1:60000
  orientatie N
  bron ac 54
  annotatie - NIET RAADPLEEGBAAR. - Fraai uitgevoerde cartouche (linkerzijde) met uitgebreide beschrijving. - Hieronder windroos en schaalaanduiding: "Die passer spant een kleyne mijle. Oft een ure gaens" (= 8,6 cm). - Vervaardigd op verzoek en kosten van Dordrecht, Haarlem en Gouda ten behoeve van een proces van deze steden tegen Delft, dat een schutsluis geplaatst wilde hebben in de Leidschendam. - De kaart bevat fouten. - Liefrinck kreeg 6 gulden uitbetaald voor het maken van de kaart (bron: stadsrekening Gouda). - Naast topografische gegevens worden in de tekst ook gegevens verstrekt betreffende de waterhuishouding, met name over de Oude Rijn, Lange Linschoten en de dijken en wegen daarbij behorend. Men zou ook van een "thematische" kaart kunnen spreken. - Gerestaureerd ca. 1993.
  bevat
  Tekst: Carte descriptie locael van 't meerdeel van Hollant en bisonder van Delflant, Schielandt, Rijnlandt, Kennemerlandt ende meer convicine landen daeraen palende. Met die zeedijcke van de Noordzeecant ofte van Staelduynen af, besluytende Delflandt en Schielandt en meer lande tot Oudewater toe. Met die sluysen in dezelve zeedijcken gelegen ende alle binnenwateren, vlieten ende wegen namentlich uutgedruckt