content
Vorige

Situatie van de nieuwe Vischmarkt volgens het door | den heer J. Verheul Dzn. in de Raadszitting van | den 26/27 Januari 1922 aangegeven denkbeeld.