content
Vorige

Grond caerte van 't Prinsse Logement nog niet perfect afgezet door Commissy van Mijn Heeren Burgemeesters | den 20 Maart ao. 1589 Simon Dammasz. Landmeter.


 • Nummer:
  4001_XVIII-429
 • Documentsoort:
  Kartografisch document
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Vervaardiger:
 • Beschrijving:
  Kopie van een plattegrond van het Prinsenhof tussen de Pannekoekstraat en de Botersloot
 • Datering:
  1589
 • Trefwoorden:
 • Auteursrechthouders:
  Vrij van auteursrechten
 • Raadpleegbeperking:
  Nee
 • Nummer:
  Definitief nummer XVIII 429

 • Afmeting:
  Breedte: 32 cm
  Hoogte: 17.5 cm


 • Verschijningsvorm:
  CD 217

 • Aantekeningen:
  Bijschrift: Dit is een ruwe Copy van een plattegrond door de Hr. Jan Vergoes mij medegedeelt - waarbij Stond aangeteekent "Dit alles geteekent conform den origineele ten Stadhuize berustende & gestelt in alles op de helft van het origineele | alle de Vakken zijn met onderscheide kouleuren gedekt om dus te beter in dien tijd begrepen mogt worden, maar geen voetmaat is op deselve gemelt nog gevonden". Bij de verhooging & verbetering der Nieuwemarkt in 1758 heeft men gevonden dat dezelve in zijn tegenswoordige Staat nog een breedte had van 160 voeten & deszelfs lengte van 't Oosten naar het Westen omtrent 240 voeten