content
Vorige

Kaart van Rotterdam en omgeving


 • Nummer:
  4001_XXX-2
 • Documentsoort:
  Kartografisch document
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Beschrijving:
  Kaart van Rotterdam en omgeving
 • Datering:
  1540
 • Trefwoorden:
 • Auteursrechthouders:
  Vrij van auteursrechten
 • Raadpleegbeperking:
  Nee
 • Nummer:
  Definitief nummer XXX 2

 • Verschijningsvorm:
  Fotonegatief G 84496


 • Verschijningsvorm:
  CD 1231


 • Verschijningsvorm:
  Fotonegatief G 2213


 • Afmeting:
  Hoogte: 61 cm
  Breedte: 76.5 cm

 • Aantekeningen:
  zie: Historische plattegronden van Nederlandse steden, deel 2 Rotterdam, samengesteld en ingeleid door P. Ratsma. Alphen aan den Rijn, 1984, p. 47-48; Kaarten en kaartmakers van Rotterdam, 1.
  de kaart fungeerde als processtuk in een proces voor het Hof van Holland: "Upten 24en aprilis anno [15]40 naer paesschen zijn voer ons Jaspar van Hogelande, Raedt ordinarys, ende Pieter van Sinte Pieters, secretarys ordinarys shooffs van Hollant, commissarys ende adioinct, geordonneert inde saecken tusschen den procureur-generaal als eysscher ter [eenre] contra mr. Jan van Almonden gedaechde, ter andere, gecompareert mr. Willem Willemsse ende die voornoemde Van Aelmonde ende hebben geaccordeert in der sumacie vande landen, dijcken, wegen, kaeden, wateringen ende anders sulcx als bij mij adioinct voirnoemt in presencie vande beyden partien ende bij huerluyder consent gescreven is, begerende dese quarte gevoucht te worden bij den requesten hinc inde in hueren beyde saecken bij ons onlancx gedaen. Ondegetekeyckent Jaspar van Hogelande ende Van Sinte Pieters."