content
Vorige

Afbeelding van het 's Lands-Zee-Magazijn, te beschouwen als men door de Oostpoort, de Stad Rotterdam inkoomd, en zich, over het Plein van dezelve, naar de Noord-zijde van het oost-einde van de Nieuwe Haven, begeeft: By vernieuwing Gesticht, in den jaare 1782, vervangende dus 'origineel gebouwde Ao 1660. Boven den Ingang staat in 't Latijn Armentarium Reipublicae Navale. Int Neerduitsch Scheeps Wapenhuis van het Nederlandsch Gemeenbest.