De regeering van Rotterdam 1328-1928 : naamlijst van personen die in of van wege de regeering ambten hebben bekleed voorafg. door eene geschiedk. inl. over den regeeringsvorm van Rotterdam

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item