Toespraken gehouden den 15den november 1874 bij de gedachtenisviering van het honderdjarig bestaan der Groote Diaconie-Scholen in de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item