The peace of Nijmegen 1676-1678/79 = La paix de Nimègue

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item