dossier 132: Gemeentelijke vergoeding aan bijzondere scholen voor cursussen van schipperskinderen.
dossier 133: Vergoeding aan bijzondere scholen ingevolge art. 205 der LO Wet 1920.
dossier 134: Gemeentelijke vergoeding voor surnumeraire onderwijzers aan bijzondere scholen (zie voor storting pensioensbijdrage doss. 1927 nr. 117).
dossier 138: Bijzonder onderwijs (algemeen).
dossier 142: Subsidie bijzonder bewaarschoolonderwijs.
dossier 152: Academie voor B.K. en T.H. (M.T.S.).
dossier 153: Vaktekenscholen der Academie voor B.K. en T.W.
dossier 154: Vaktekenschool der afd. Hillesluis, Feijenoord van het Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium".
dossier 155: Vaktekenschool van de Patronaten van de H.H. Laurentius en Lambertus (vroeger R.K. Volksbond).
dossier 159: School voor vrouwenarbeid.
dossier 160: Rotterdamsche Huishoudschool" /> - 1924 dossier 121: Pensioenen. dossier 123: Opgav...

1924 dossier 121: Pensioenen. dossier 123: Opgav...

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item