Archief van de Rotterdamse tak van de familie Van Rijckevorsel

  Bekijk het hele archief

  18, Huizen, Families, Personen
  02, Families

 • Titel:
  Archief van de Rotterdamse tak van de familie Van Rijckevorsel
 • Nummer:
  42
 • Datering:
  1749-1935
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat stukken over familieleden vanaf 1749, met een nadruk op de 19de en begin 20ste eeuw. Het betreft zakelijke en persoonlijke stukken van A. van Rijckevorsel (1790-1864) en zijn vrouw M.C. St.Martin en hun zoon Huibert (1813-1866) en echtgenote E.S.M. Schmidt, zoals correspondentie, huwelijkszaken, consulaat voor Venezuela en deelnemingen in goudzand, een rijstpelmolen en de firma Van der Kun, Rijckevorsel, Herkenrath & Co. Van de familie Schmidt zijn er vooral stukken betreffende de medische wetenschap. Het merendeel van het archief betreft kleinzoon Elie van Rijckevorsel (1845-1928), wetenschapper en meteoroloog. Er zijn onder meer verslagen van zijn reizen naar Italië, Zwitserland, Zuid-Afrika en Nederlands-Indië. Daarnaast tekeningen, foto's en publicaties, persoonlijke correspondentie en stukken over zijn woonhuis in Rotterdam.
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Geschiedenis van de Archiefvormer:
  De Rotterdamse tak van de familie Van Rijckevorsel stierf in 1928 met de bekende natuurkundige dr. E... Lees meer
 • Geschiedenis van het archief / de collectie:
  De archiefstukken zijn grotendeels afkomstig van leden van de familie Van Rijckevorsel en voor een g... Lees meer
 • Verwant materiaal:
  In 2008 zijn twee pastelportretten van Abraham van Rijckevorsel en Isaäk Riewert Schmidt door d... Lees meer
 • Verantwoordingen:
  Auteur(s): Drs. B. Woelderink (Rotterdam, 1969)
 • Verantwoording:
  De inventarisatie is geschied naar bestaande principes. De stukken zijn per persoon gegroepeerd, waa... Lees meer