Archief van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.

  08, Verkeer, Waterstaat
  03, Verkeer , vervoer
  02, Water

 • Titel:
  Archief van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland
 • Nummer:
  517
 • Datering:
  1875-1980
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken zijn ter inzage na het ondertekenen van een verklaring over het gebruik van de verkregen gegevens
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het betreft een compleet bedrijfsarchief, met onder meer:
  - Aandeelhoudersvergaderingen
  - Catalogi van diverse tentoonstellingen
  - Vaarschema's
  - Foto's betreffende bijeenkomsten, personeelsleden, schepen
  - Herdenkingsboeken
  - Jaarverslagen
  - Persberichten
  - Boekhouding/financiële administratie (waaronder accountantsrapporten, giro's bankafschriften, jaarrekeningen, vergunningen, deviezenvergunnigen, huurcontracten loodsen)
  - Orderboeken
  - Folders over diverse onderwerpen, waaronder reizen en reisgezelschappen
  - Omzetgegevens
  - Verslagen over de boekjaren
  - Dossiers met correspondentie en notulen van de directie
  - Contracten betreffende koop van schepen
  - Vervoersvoorwaarden
  - Verkoopstaten over tabak
  - Keukenverbruiksstaten
  - Proviandboeken van schepen
  - Lijsten met personeelsnamen
  - Tarieven catering
  In het archief bevinden zich geen scheepsjournalen, geen passagierslijsten en behoudens een stamboek 1887-1920 (doos 897) geen gestructureerde personeelsgegevens.
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Geschiedenis van de Archiefvormer:
  De Stoomvaart Maatschappij Zeeland (SMZ) is de rechtsvoorganger van de Stenaline en onderhield vanaf... Lees meer
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Archief van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, 1875-ca. 1980
  Auteur(s): Th. Vermeer en R. Grootveld (Rotterdam, 1/1/2008)

  Titel toegang: Archief van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, 1875-ca. 1980
  Auteur(s): R. Grootveld (Rotterdam, 1/1/1990)
 • Verantwoording:
  Het archief is ongeordend, behoudens de aanwezige nummers op de omslagen. Deze nummering dateert ... Lees meer