Archief van de Hogeschool Rotterdam & Omstreken: Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen / HTS

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.

  14, Onderwijs, Wetenschap
  04, Hoger/wetenschappelijk onderwijs

 • Titel:
  Archief van de Hogeschool Rotterdam & Omstreken: Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen / HTS
 • Nummer:
  601
 • Datering:
  1942-1990
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage.
 • Beschrijving:
  Het archief bevat onder meer notulen van vergaderingen van de directie, het dagelijks bestuur, en de bestuurscommissie, jaarverslagen, correspondentie inzake financiën en met het ministerie van onderwijs, boekenlijsten van MTS en HTS, groepslijsten en stukken betreffende prognoses, leerstof, leerplannen, gebouwen en inventaris.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: