Stukken betreffende het 40-jarig ambtsjubileum en zijn afscheid bij resp. de Zuidhollandse Bank en de Verenigde Bankbedrijven