Verslagen van de vergaderingen van de commissie sociale kunstopdrachten, met bijlagen